Meteen naar de inhoud

Resultaten

Soft Skills-curriculum voor IT-professionals
Deze output dient als leidraad voor beroepsinstellingen en relevante belanghebbenden op het gebied van soft skills. Het doel is om het curriculum te ontwerpen dat zal voortbouwen op de ontwikkeling van soft skills voor IT-professionals.
SayIT Curriculum is een voorstel van holistische benadering om IT-professionals bij te scholen op het gebied van soft skills en een referentiedocument voor het uitwerken van soft skills-trainingen voor IT-professionals. Het wordt gekenmerkt door een modulair, competentiegericht raamwerk, versterkt door subsets van gedefinieerde leerresultaten. Het omvat vijf thematische blokken:
– Communicatie vaardigheden
– Probleemoplossend vermogen
– Samenwerkingsvaardigheden
– Organisatorische vaardigheden
– Interpersoonlijke vaardigheden

Download het curriculum
Download curriculumoverzicht

Soft Skills Trainer app

De tweede Intellectual Output is een innovatieve trainingsapp voor IT-professionals waarmee ze hun beroepskwalificaties op het gebied van soft skills kunnen verbeteren. Met behulp van de visuele nieuwe methodologie plaatst het IT-professionals in een gesimuleerde omgeving, test het hun reacties en biedt het hen relevante leermiddelen.
Deze output zal worden voorbereid in de vorm van een mobiele applicatie om gemakkelijke toegang tot training te vergemakkelijken en zal gebaseerd zijn op een innovatieve leermethodologie van een visuele roman. Deze visuele nieuwe methodologie is een soort spel waarbij de speelbare storyboards zo worden voorbereid dat de speler interactie heeft met specifieke situaties en daarom de roman naar de volgende fasen brengt op basis van de gemaakte keuzes. Omdat de aandachtsspanne op mondiaal niveau afneemt, zal de Soft Skills Trainer-app de voorkeur geven aan kortere verhalen, terwijl tegelijkertijd wordt geprofiteerd van de ontwikkeling van mechanismen die de visuele roman bouwen uit de database met beschikbare storyboards. Om dat in perspectief te plaatsen: vijf soft skills (ook vermeld in output 1) met elk vijf storyboards kunnen een theoretische mogelijkheid bieden om 3125 combinaties te maken van hoe een visuele roman kan worden samengesteld die alle vijf blokken van soft skills omvat.

Niet-tastbare resultaten zijn onder meer meer samenwerking tussen verschillende organisaties, intercultureel leren en algemene kennisvergroting tussen de betrokken partijen.

Ga naar de Publicaties sectie voor het SayIT promotiemateriaal.