Meteen naar de inhoud

Vennootschap

Danmar Computers – projectcoördinator
is een privébedrijf dat actief is op het gebied van informatietechnologie en beroepsopleidingen op dit gebied biedt. Medewerkers van het bedrijf hebben uitgebreide ervaring met het ontwikkelen van moderne web- en mobiele applicaties die worden gebruikt voor educatieve doeleinden. Ze hebben ook langdurige ervaring met het uitvoeren van Europese projecten waarin het R & D-personeel van het bedrijf onderzoek doet en trainingen voorbereidt die zijn afgestemd op de behoeften van verschillende leerlingen. Danmar Computers heeft onder meer educatieve programma’s van de Europese Unie uitgevoerd: Progress, voormalig Leonardo da Vinci en Grundtvig, momenteel Erasmus + en Horizon2020. Bij veel van deze projecten was Danmar verantwoordelijk voor het ontwerpen en coördineren van verspreidingsstrategieën. Danmar Computers is ook de ontwikkelaar en leverancier van AdminProject, het onlinesysteem voor het beheer van Europese projecten.
Alle activiteiten van het bedrijf zijn gebaseerd op een breed en gevestigd samenwerkingsnetwerk, zowel op nationaal als internationaal niveau. De nationale netwerken omvatten opleidings- en adviesinstellingen, universiteiten, scholen, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven uit de particuliere sector. Het internationale netwerk omvat partners met verschillende profielen uit elk land van de Europese Unie. De missie van Danmar Computer is het bevorderen van levenslang onderwijs en het verzekeren van gelijke toegang tot onderwijs voor iedereen met behulp van moderne technologie.

Website: www.danmar-computers.com.pl

assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH (assist GmbH)
Assist GmbH is een middelgrote besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met het hoofdkantoor in Paderborn, centraal Duitsland. Het bedrijf biedt trainingen aan op het gebied van communicatieve vaardigheden, interculturele vaardigheden, leiderschapsvaardigheden en trainersvaardigheden. Een bijzonder uniek verkoopvoorstel is dat assist GmbH in staat is om ontwikkeling van vaardigheden aan te bieden in een groot aantal verschillende talen. De doelgroep van de klant waarop Assist GmbH zich richt, zijn bedrijven in heel Europa die de vaardigheden en competenties van hun teamleden willen ontwikkelen. assist GmbH heeft ervaring met de ontwikkeling van trainingsmateriaal en ook met de coördinatie, implementatie, kwaliteitsmanagement en verspreiding van EU-projecten, wat een belangrijke factor is bij dergelijke projecten, en is als partner betrokken geweest bij veel Erasmus + Strategische Projecten.
assist GmbH is betrokken bij het ondersteunen van organisaties bij de ontwikkeling van hun teamleden en leiders. Het heeft jarenlange ervaring met het opleiden van IT-experts in communicatieve onderwerpen: waaronder communicatie, presentatie, facilitering, conflictbeheersing.
Assist GmbH heeft dan ook veel expertise in het opleiden van kerncommunicatiethema’s voor IT-personeel, waaronder:
– Communicatieprincipes
– Vertrouwen opbouwen
– Empathisch luisteren
– Succesvolle feedback geven en ontvangen
– Motivatie via communicatie
– Powertalking
– Beïnvloedingsstrategieën
– Omgaan met conflicten op de werkplek
– Onderhandeling op de werkplek
– De IT-adviseur als trainer

Website: www.international-hr.de/impressum/

Kamer van Koophandel en Industrie van Heraklion (HCCI)
De Kamer van Koophandel en Industrie van Heraklion is een van de grootste kamers van koophandel in Griekenland en de grootste onafhankelijke netwerk- en bedrijfsondersteunende organisatie op Kreta. Belangenbehartiging van ca. 22.000 leden uit alle sectoren van de economie, de Kamer van Koophandel en Industrie van Heraklion bieden haar leden een breed scala aan praktische en professionele adviesdiensten. HCCI is een overheidsinstantie opgericht in 1918, ontvangt geen subsidie ​​van enige overheidsinstantie en wordt volledig gefinancierd door de bijdragen en vergoedingen van haar leden en door gemeenschapssubsidies. De rol van het HCCI is om op te treden als adviseur en consultant voor de algemene overheid voor kwesties met betrekking tot handel, industrie en andere kwesties die relevant zijn voor economische ontwikkeling. Een hoge prioriteit voor de Kamer van Koophandel en Industrie van Heraklion is de voortdurende verbetering van de diensten die zij aan haar leden levert om hun economisch welzijn te ondersteunen.
HCCI is lid van de volgende internationale organen:
Enterprise Europe Network
Internationale Kamer van Koophandel
Euro-Chambers – Lid van het netwerk van de Vereniging van Europese Kamers van Koophandel en Industrie
Insuleur – Netwerk van de Insular Kamers van Koophandel en Industrie van de E.U.
Arabisch-Griekse Kamer van Koophandel en Ontwikkeling

Website: www.ebeh.gr

SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (KNOW AND CAN ASSOCIATION)
KNOW AND CAN ASSOCIATION is een niet-gouvernementele organisatie, opgericht in 2007 in Sofia, Bulgarije. Het werkt aan nationale en Europese projecten, loopbaanbegeleiding, persoonlijke en professionele ontwikkeling, trainingen op het gebied van zachte en ondernemerschapsvaardigheden, programma’s, cursussen en activiteiten op het gebied van niet-formeel en informeel onderwijs en trainingen.
De vereniging is ook lid van IVETA – International Vocational Education and Training Association. Het netwerk omvat opleidingsorganisaties voor beroepsvaardigheden, zakelijke en industriële bedrijven en andere individuen en groepen die wereldwijd geïnteresseerd of betrokken zijn bij beroepsonderwijs en -opleiding. Als lid van IVETA zijn de activiteiten van de vereniging gericht op de bevordering en verbetering van kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs en -opleiding over de hele wereld.
De vereniging is lid van een Europese ngo-groep – L.E.M.O.N. – Learning Mobility Network, een federatie van 15 Europese ngo’s uit 13 verschillende landen die samenwerken om onderwijsprojecten van hoge kwaliteit te delen en te creëren die jongeren in staat stellen in heel Europa te leven en te werken. Dit unieke netwerk heeft tot doel Europese jongerenprojecten – stages, vrijwilligerswerkplaatsen, leerpartnerschappen of internationale uitwisselingsprogramma’s – samen te brengen om de toegang tot deze kansen te vergroten en de verscheidenheid en kwaliteit van internationale jongerenbetrokkenheid te verbeteren.

Website: www.knowandcan.com/en/

MARKEUT VAARDIGHEDEN SOCIEDAD LIMITADA (MEUS)
MEUS is een particuliere organisatie gevestigd in Valencia, Spanje, gericht op het verbeteren van de capaciteiten van mensen in hun omgeving, zowel op professioneel als op privéniveau. Het richt zich dus op de ontwikkeling van vaardigheden van individuen in elke fase van hun leven, van school tot volwassenenonderwijs, en voortdurende opleiding tijdens het beroepsleven. In overeenstemming met de Europese strategie met betrekking tot onderwijs, werkt MEUS aan de ontwikkeling van nieuw trainingsmateriaal en methodologieën die zijn aangepast aan verschillende doel- en marktbehoeften, om zo de integratie op de arbeidsmarkt, de voortdurende opleiding en werkverbeteringen te verbeteren. Werkt speciaal aan alle noodzakelijke soft skills (communicatie, teamwork, problemen oplossen enz.) Die werknemers op alle gebieden nodig hebben (kunstmatige intelligentie, IT, diensten, handel, detailhandel, gezondheid enz.). Het moedigt ook de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsprojecten aan, biedt beoordelingen en training aan ondernemers en ondersteunt hen om creatief, innovatief en succesvol te zijn in hun initiatieven.
MEUS onderzoekt en promoot duurzame bedrijfsmodellen, op zoek naar de implementatie van best practices van MVO. MEUS ondersteunt sterk nieuwe en groeiende sectoren van de economie, en is alert op de maatschappelijke veranderingen, daarom zijn we vooral bezig met kwesties als de groene economie (en groene vaardigheden), de oranje economie (cultuur), ICT, aanpassing aan de vergrijzing en nieuwe demografische kenmerken die een grotere vraag naar persoonlijke diensten genereren, enz.

Website: www.meuskills.eu

Mindshift Talent Advies
Mindshift is een start-up HR Consultancy opgericht in 2016 in Lissabon, met een sterke focus op digitaal gebaseerde oplossingen. Mindshift is zowel op nationale als internationale markten actief in de volgende kerngebieden: #upskillingtrajecten; #coaching, training en mentoring op maat gemaakte programma’s; #competenties assessment centra; #carrière management en persoonlijke ontwikkeling; #attractie, selectie en onboarding van jong talent; # trainees-programma’s; #voorbereiding van personeel voor digitale transformatie; #social media campagnes.
Mindshift hecht veel waarde aan de principes van sociale verantwoordelijkheid en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, waarbij een team van medewerkers met verschillende achtergronden en professionele ervaring wordt samengebracht.

Website: www.mindshift.pt

ATERMON B.V.
ATERMON is een start-up die zich richt op intelligent gebruik van Game-Based Learning en Web 3.0-technologieën en tools voor de implementatie van oplossingen die duurzame leerervaringen van echte praktische waarde kunnen opleveren. De missie is om voorop te lopen in toegepast onderzoek naar opkomende technologieën en tools, die momenteel voor het grootste deel worden gebruikt door grote multinationals voor het bedienen van puur winstgerichte strategieën die profiteren van de personalisatiemogelijkheden die worden aangedreven door Web 2.0 / 3.0. Het is de bedoeling om deze kennis te gebruiken voor het conceptualiseren van oplossingen ten behoeve van de eigenaren van de data als lerenden in plaats van het voordeel van puur winstgevende bedrijfsmodellen. ATERMON werd opgericht met het ambitieuze doel om op ethische wijze de concepten open onderwijs, inclusief onderwijs en gepersonaliseerd leren te dienen, maar in een zakelijke context en niet uitsluitend op overheidsfinanciering die beperkingen oplegt in termen van kwaliteit en flexibiliteit.
De huidige activiteiten van ATERMON zijn gericht op:

  • Conceptualiseren van intelligente oplossingen voor E&T op basis van gamification-modellen en technologieën.
  • Ontwerpen van praktische applicaties en tools ter ondersteuning van ICT-enabled E&T.
  • Implementeren van oplossingen voor kennisverspreiding om gespecialiseerde kennis breed toegankelijk te maken
  • De kracht van leeranalyse benutten door leerervaringen te verwerken voor het leveren van gepersonaliseerde leermotoren.
  • Actief onderzoek doen naar xAPI, serious games, AI-chatbots en hologrammen
  • Het analyseren van de vereisten voor IP-beheer in E&T en het conceptualiseren van oplossingen voor het verbeteren van de efficiëntie op basis van gedistribueerde grootboeken en blockchain

Website: www.atermon.nl/