Przejdź do treści

Rezultaty

Program nauczania umiejętności miękkich dla specjalistów IT
Rezultat ten to zestaw zaleceń dla instytucji zawodowych oraz interesariuszy w dziedzinie umiejętności miękkich. Głównym zamierzeniem jest opracowanie programu nauczania, który będzie bazował na rozwoju umiejętności miękkich specjalistów IT.
Program nauczania SayIT to propozycja holistycznego podejścia do podnoszenia kwalifikacji specjalistów IT w zakresie umiejętności miękkich i jest dokumentem referencyjnym dla opracowywania szkoleń z zakresu umiejętności miękkich dla specjalistów IT. Rezultat ten charakteryzuje się modułowymi, opartymi na kompetencjach ramami, wzbogaconymi o podzbiory zdefiniowanych efektów uczenia się. Program nauczania jest podzielony na pięć głównych bloków tematycznych:
– Umiejętności komunikacyjne
– Umiejętności rozwiązywania problemów
– Umiejętności pracy w zespole
– Umiejętności organizacyjne
– Umiejętności interpersonalne

Pobierz program nauczania
Pobierz zarys programu

Aplikacja do treningu umiejętności miękkich

Drugi rezultat intelektualny to innowacyjna aplikacja szkoleniowa dla specjalistów IT, która pozwoli im na podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie umiejętności miękkich. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metodologii wizualnej, wprowadza specjalistów IT w symulowane środowisko, testuje ich reakcje i zapewnia im odpowiednie zasoby edukacyjne.
Rezultat ten ma formę aplikacji mobilnej ułatwiającej dostęp do szkolenia umiejętności miękkich i będzie oparty na innowacyjnej metodologii uczenia się w postaci powieści wizualnej. Metodologia powieści wizualnej jest rodzajem gry, w której grywalne storyboardy są przygotowywane w taki sposób, że gracz wchodzi w interakcję z określonymi sytuacjami i tym samym przenosi powieść do kolejnych etapów w oparciu o dokonane wybory. W związku z tym, że poziom koncentracji uwagi na poziomie globalnym maleje, aplikacja do treningu umiejętności miękkich uwzględnia krótsze historie, jednocześnie wykorzystując mechanizmy budujące powieść wizualną z bazy dostępnych storyboardów. Aby spojrzeć na to z szerszej perspektywy, pięć umiejętności miękkich (wymienionych również w opisie rezultatu nr1) w podziale na pięć opowieści może dać teoretyczną możliwość stworzenia 3125 kombinacji tego, jak można skomponować powieść wizualną obejmującą wszystkie pięć bloków umiejętności miękkich.

Pozostałe rezultaty to zwiększona współpraca między różnymi organizacjami, międzykulturowe uczenie się i ogólny wzrost wiedzy wśród zaangażowanych stron.

Przejdź do zakładki Publikacje, aby zapoznać się z materiałami promocyjnymi SayIT.