Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Αποτελέσματα

Curriculum κοινωνικών δεξιοτήτων για επαγγελματίες πληροφορικής.
Αυτό το παραδοτέο θα λειτουργήσει ως οδηγός για τα ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης και τους σχετικούς φορείς στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων. Σκοπός του είναι να σχεδιάσει το curriculum που θα χτιστεί πάνω στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων για επαγγελματίες πληροφορικής. Το curriculum SayIT θα είναι μία πρόταση ολιστικής προσέγγισης προς την αναβάθμιση κοινωνικών ικανοτήτων για επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής και θα αποτελεί ένα κείμενο αναφοράς για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης τους στις κοινωνικές δεξιότητες. Θα χαρακτηρίζεται από ένα αρθρωτό πλαίσιο με βάση τις δεξιότητες διαιρεμένες σε εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Θα καλύψει 5 βασικά θεματικά πεδία.
– δεξιότητες επικοινωνίας
– δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
– δεξιότητες ομαδικής εργασίας
– οργανωτικές δεξιότητες
– διαπροσωπικές δεξιότητες

Κατεβάστε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum)
Κατεβάστε το περιληπτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (curriculum)

Εφαρμογή για εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες.

Το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα θα είναι μια καινοτόμα εκπαιδευτική εφαρμογή για επαγγελματίες πληροφορικής που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων. Με την χρήση οπτικών μυθιστορημάτων, θα εισάγει τους επαγγελματίες πληροφορικής σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης, θα εξετάσει τις αντιδράσεις τους και θα τους εφοδιάσει με σχετικές πηγές εκπαίδευσης. Αυτό το παραδοτέο, θα δημιουργηθεί με την μορφή μια εφαρμογής για κινητά που θα βοηθήσει στην εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση και θα βασιστεί στην καινοτόμα εκπαιδευτική μεθοδολογία του οπτικού μυθιστορήματος. Αυτή η μεθοδολογία οπτικών διηγημάτων είναι ένα είδος παιχνιδιού όπου οι ιστορίες είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο όπου ο παίκτης ενεργεί διαδραστικά σε ειδικές περιπτώσεις και με αυτό τον τρόπο ανεβάζει την ιστορία στο επόμενο επίπεδο ανάλογα τις επιλογές που κάνει. Καθώς η διάρκεια συγκέντρωσης των ατόμων μικραίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, (Η υπερπληθώρα πληροφοριών μικραίνει το διάστημα συγκέντρωσης, έρευνα του Πολυτεχνείου της Δανίας 2019) η εφαρμογή θα προτιμά μικρότερες σε διάρκεια ιστορίες, ενώ την ίδια στιγμή θα κεφαλαιοποιεί το κτίσιμο μηχανισμών ανάπτυξης από την βάση των διαθέσιμων ιστοριών. Βάζοντας το αυτό σε ένα πλαίσιο, 5 βασικές κοινωνικές δεξιότητες (που αναφέρθηκαν στο παραδοτέο 1) όπου η κάθε μία έχει 5 διαφορετικές ιστορίες μπορεί να δώσει 3.125 συνδυασμούς διαφορετικής σύνθεσης ιστοριών που καλύπτουν τις πέντε κοινωνικές δεξιότητες.

Μη απτά αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν αυξημένη συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανισμών, διαπολιτισμική μάθηση και γενική αύξηση της γνώσης μεταξύ των διαφόρων μερών.

Ανατρέξτε στο τμήμα “Εκδόσεις” για να έχετε πρόσβαση στο προωθητικό υλικό του προγράμματος.