Meteen naar de inhoud
Financieringsprogramma: Erasmus +

SayIT

Bevordering van beroepscompetenties in soft skills voor IT-professionals

Projectnummer: 2020-1-PL01-KA202-081864
Implementatieperiode: 01.10.2020 – 30.09.2022

Over het project

Het doel van het “SayIT” -project is het versterken van sleutelcompetenties in het initiële en voortgezette beroepsonderwijs voor IT-professionals door hun soft skills te versterken en hen meer gekwalificeerd en concurrerend te maken op professioneel niveau. SayIT-project richt zich voornamelijk op IT-professionals die worden belemmerd in hun professionele ontwikkeling door het ontbreken van relevante soft skills. Het project richt zich ook tot relevante belanghebbenden die invloed kunnen uitoefenen op de trainingsprogramma’s die worden aangeboden voor de professionals van de IT-sector.

intellectuele output

Resultaten

De projectdoelstellingen zullen worden bereikt door verschillende resultaten te ontwikkelen, die hieronder worden samengevat.

Het project zal twee belangrijke resultaten opleveren – ook bekend als intellectuele output:

Soft Skills-curriculum voor IT-professionalsSoft Skills-curriculum voor IT-professionals

SayIT Curriculum is een voorstel van holistische benadering om IT-professionals bij te scholen op het gebied van soft skills en een referentiedocument voor het uitwerken van soft skills-trainingen voor IT-professionals. Het wordt gekenmerkt door een modulair, competentiegericht raamwerk, versterkt door subsets van gedefinieerde leerresultaten.

Soft Skills Trainer app

Deze output zal worden voorbereid in de vorm van een mobiele applicatie om gemakkelijke toegang tot training te vergemakkelijken en zal gebaseerd zijn op een innovatieve leermethodologie van een visuele roman.