Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταιρική Σχέση

Danmar Computers – συντονίστρια έργου
είναι ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα αυτό. Το προσωπικό της εταιρείας έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών Web και κινητών συσκευών που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Έχουν επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμέτων στο πλαίσιο των οποίων το προσωπικό της εταιρείας της Έρευνας και Ανάπτυξης, διεξάγει έρευνα και προετοιμάζει εκπαιδεύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Η Danmar Computers έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων: Progress, πρώην Leonardo da Vinci και Grundtvig, επί του παρόντος Erasmus+. Σε πολλά από αυτά τα έργα, ο Danmar ήταν υπεύθυνος εταίρος για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης. Η Danmar Computers είναι επίσης ο προγραμματιστής και ο πάροχος του AdminProject, του on-line συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων.
Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο της Danmar, περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.danmar-computers.com.pl

Αssist GmbH
Assist GmbH is a medium-sized private limited company with the Head Office in Πάντερμπορν, της Κεντρικής Γερμανία. Η εταιρεία προσφέρει εκπαίδευση στους τομείς των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, των ηγετικών δεξιοτήτων, καθώς και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτών. Η GmbH είναι σε θέση να προσφέρει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών γλωσσών. Η ομάδα-στόχος των πελατών που βοηθά η GmbH είναι εταιρείες σε όλη την Ευρώπη που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες των μελών της ομάδας τους. Η assist GmbH διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και στο συντονισμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση της ποιότητας και τη διάδοση προγραμμάτων της ΕΕ και έχει συμμετάσχει ως εταίρος σε πολλά στρατηγικά σχέδια Erasmus+.
Η Assist GmbH συμμετέχει στην υποστήριξη οργανισμών για την ανάπτυξη των μελών και των ηγετών της ομάδας τους. Έχει πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων πληροφορικής σε θέματα επικοινωνίας: συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας, της παρουσίασης, της διευκόλυνσης, της διαχείρισης συγκρούσεων.
Κατά συνέπεια, η assist GmbH διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στην εκπαίδευση βασικών θεμάτων επικοινωνίας με το προσωπικό πληροφορικής, όπως:
– Αρχές επικοινωνίας
– Οικοδόμηση εμπιστοσύνης
– Συμπονετική ακρόαση
– Δίνοντας και λαμβάνοντας επιτυχή ανατροφοδότηση
– Κίνητρα μέσω επικοινωνίας
– Powertalking
– Επηρεαζόμενες στρατηγικές
– Διαχείριση των συγκρούσεων στο χώρο εργασίας
– Διαπραγμάτευση στο χώρο εργασίας
– Ο σύμβουλος πληροφορικής ως εκπαιδευτής

Ιστοσελίδα: www.international-hr.de/impressum/

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ) είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά Επιμελητήρια στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος οργανισμός δικτύωσης και υποστήριξης επιχειρήσεων στην Κρήτη. Εκπροσωπώντας τα συμφέροντα περίπου 22.000 από όλους τους τομείς της οικονομίας, το ΕΒΕΗ προσφέρει στα μέλη του ένα ευρύ φάσμα πρακτικών και επαγγελματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε το 1918, δεν λαμβάνει καμία χρηματοδότηση από κυβερνητικούς φορείς και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από τις συνδρομές των μελών του και από επιχορηγήσεις.
Ο ρόλος του ΕΒΕΗ είναι να ενεργεί ως σύμβουλος προς την Κεντρική Κυβέρνηση για θέματα που αφορούν το εμπόριο, τη βιομηχανία και άλλα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, το ΕΒΕΗ έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προώθηση της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Στόχος υψηλής προτεραιότητας για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του, προκειμένου να στηρίξει την οικονομική τους ευημερία.
Το ΕΒΕΗ είναι μέλος στους ακόλουθους Οργανισμούς:
Διεθνείς:
• Enterprise Europe Network
• Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο
• Euro-Chambers – Μέλος του δικτύου της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων
• Insuleur – Δίκτυο Νησιωτικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητήριων της Ε.Ε.
• Ελληνο-Αραβικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης
Εθνικούς:
• Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας
• Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών

Περιφερειακούς:
• Παγκρήτιο Συνεταιριστική Τράπεζα
• Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης
• Εταιρεία για την Ανάπτυξη των Κρητικών Επιχειρήσεων «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ»

Ιστοσελίδα: www.ebeh.gr

SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (KNOW AND CAN ASSOCIATION)
Η KNOW AND CAN ASSOCIATION είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 2007 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Δραστηριοποιείται σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα, σε συμβουλευτική σταδιοδρομίας, σε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, σε κατάρτιση για τις δεξιότητες ήπιας και επιχειρηματικότητας, προγράμματα, μαθήματα και δραστηριότητες στον τομέα της μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Ο Σύνδεσμος είναι επίσης μέλος της IVETA – Διεθνούς Ένωσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το δίκτυο περιλαμβάνει οργανισμούς κατάρτισης επαγγελματικών δεξιοτήτων, επιχειρήσεις και βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και άλλα άτομα και ομάδες που ενδιαφέρονται ή ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε όλο τον κόσμο. Ως μέλος της IVETA, οι δραστηριότητες του Οργανισμού είναι αφιερωμένες στην προώθηση και τη βελτίωση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλο τον κόσμο.
Η Ένωση είναι μέλος μιας ευρωπαϊκής ομάδας ΜΚΟ – L.E.M.O.N. – Δίκτυο μαθησιακής κινητικότητας, το οποίο είναι μια ομοσπονδία 15 ευρωπαϊκών ΜΚΟ, από 13 διαφορετικές χώρες, που συνεργάζονται για να μοιραστούν και να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράμματα που επιτρέπουν στους νέους να ζουν και να εργάζονται σε όλη την Ευρώπη. Το μοναδικό αυτό δίκτυο έχει ως στόχο να συγκεντρώσει ευρωπαϊκά προγραμματα για τη νεολαία – πρακτική άσκηση, εθελοντικές τοποθετήσεις, εταιρικές σχέσεις μάθησης ή διεθνή προγράμματα ανταλλαγών – προκειμένου να αυξηθεί η πρόσβαση σε αυτές τις ευκαιρίες και να βελτιωθεί η ποικιλία και η ποιότητα της διεθνούς συμμετοχής των νέων.

Ιστοσελίδα: www.knowandcan.com/en/

MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA (MEUS)
Η εταιρεία MEUS είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός με έδρα τη Βαλένθια της Ισπανίας, με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Συνεπώς, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των ανθρώπων σε κάθε στάδιο της ζωής τους, από το σχολείο έως την εκπαίδευση ενηλίκων, και τη συνεχή κατάρτιση κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική που σχετίζεται με την εκπαίδευση, η MEUS εργάζεται για την ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών προσαρμοσμένων στις διαφορετικές ανάγκες στόχων και αγορών, βελτιώνοντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας, τη συνεχή κατάρτιση και τη βελτίωση της εργασίας. Ειδικά λειτουργεί σε όλες τις απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες (επικοινωνία, ομαδική εργασία, επίλυση προβλημάτων κλπ.) που χρειάζονται οι εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς (Τεχνητή Νοημοσύνη, Πληροφορική, Υπηρεσίες, Εμπόριο, Λιανικό Εμπόριο, Υγεία κ.λπ.). Ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχεδίων, προσφέροντας αξιολόγηση και κατάρτιση στους επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας τους να είναι δημιουργικοί, καινοτόμοι και επιτυχημένοι στις πρωτοβουλίες τους.
Η MEUS διερευνά και προωθεί βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, επιδιώκοντας την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Meus υποστηρίζει τους νέους και αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, και εναρμονίζεται στις κοινωνικές αλλαγές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ιδιαίτερα ασχολούνται με θέματα όπως η πράσινη οικονομία (και πράσινες δεξιότητες), η πορτοκαλί οικονομία (πολιτισμός), ΤΠΕ, προσαρμογή στη γήρανση του πληθυσμού και τα νέα δημογραφικά χαρακτηριστικά που παράγουν μεγαλύτερη ζήτηση σε υπηρεσίες προσώπων, κλπ.

Δικτυακός τόπος: www.meuskills.eu

Mindshift Talent Advisory

Η Mindshift Talent Advisory είναι μία εταιρεία start-up που ιδρύθηκε το 2016 στην Λισσαβόνα με ισχυρή εστίαση στην ψηφιακή αλλαγή στο ανθρώπινο δυναμικό. Η Mindshift λειτουργεί τόσο σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές στις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: αναβάθμιση προσόντων, εξατομικευμένα προγράμματα coaching, training and mentoring, κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων, διαχείριση καριέρας και προσωπική ανάπτυξη, προσέλκυση και πρόσκληση ταλέντων, υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, προετοιμασία ανθρώπινου δυναμικού για την ψηφιακή αλλαγή, σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατειών σε κοινωνικά μέσα.
Η Mindshift δεσμεύεται έντονα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τη θεματολογία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – 2030, συγκεντρώνοντας μια ομάδα προσωπικού με διάφορα υπόβαθρα και επαγγελματική εμπειρία.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:  www.mindshift.pt

ATERMON B.V.
Η ATERMON είναι μια start-up εταιρεία που επικεντρώνεται σε έξυπνες χρήσεις των τεχνολογιών μάθησης και web 3.0 που βασίζονται σε παιχνίδια και εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων και λύσεων που μπορούν να προσφέρουν μόνιμες μαθησιακές εμπειρίες πραγματικής πρακτικής αξίας. Η αποστολή της είναι να είναι στην πρώτη γραμμή της εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες και εργαλεία, που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ως επί το πλείστον από μεγάλες πολυεθνικές για την εξυπηρέτηση καθαρά προσανατολισμένων στο κέρδος στρατηγικές εξαργυρώνοντας τις δυνατότητες εξατομίκευσης που τροφοδοτείται από web 2.0/3.0. Σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθούν αυτές οι γνώσεις για την εφαρμογή λύσεων προς όφελος των ιδιοκτητών των δεδομένων ως εκπαιδευομένων αντί για το όφελος των καθαρά κερδοσκοπικών επιχειρηματικών μοντέλων. Η ATERMON ενσωματώθηκε με τον φιλόδοξο στόχο να εξυπηρετήσει ηθικά τις έννοιες της Ανοικτής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης Χωρίς Αποκλεισμούς και της Εξατομικευμένης Μάθησης, αλλά σε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο και να μην βασίζεται αποκλειστικά στη δημόσια χρηματοδότηση που επιβάλλει περιορισμούς από την άποψη της ποιότητας και της ευελιξίας.
Οι τρέχουσες δραστηριότητες της ATERMON επικεντρώνονται στα εξής:
• Σχεδιασμός ευφυών λύσεων για την Ε & Τ με βάση τα μοντέλα και τις τεχνολογίες gamification.
• Σχεδιασμός πρακτικών εφαρμογών και εργαλείων για την υποστήριξη της E&T με δυνατότητα ΤΠΕ.
• Εφαρμογή λύσεων διάδοσης γνώσης για την ευρεία πρόσβαση στις εξειδικευμένες γνώσεις
• Αξιοποίηση της δύναμης της εκμάθησης αναλυτικών στοιχείων μέσω της επεξεργασίας μαθησιακών εμπειριών για την παροχή εξατομικευμένων μηχανών.
• Ενεργά έρευνα για xAPI, serious games, AI chat bots και ολογράμματα
• Ανάλυση των απαιτήσεων για τη διαχείριση IP στην Ε&Τ και εννοιολογικές λύσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας με βάση τα κατανεμημένα λογιστικά βιβλία και το blockchain

Δικτυακός τόπος: www.atermon.nl/