Przejdź do treści
Program finansowania: Erasmus+

SayIT

Advancing vocational competences in soft skills for IT professionals

Numer projektu: 2020-1-PL01-KA202-081864
Okres realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2022

O projekcie

Celem projektu SayIT jest wzmocnienie kluczowych kompetencji w zakresie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego dla specjalistów IT poprzez zwiększenie ich umiejętności miękkich oraz kwalifikacji i konkurencyjności na poziomie zawodowym. Projekt SayIT skierowany jest przede wszystkim do specjalistów IT, którzy napotykają trudności w rozwoju zawodowym ze względu na brak odpowiednich umiejętności miękkich. Projekt jest również skierowany do instytucji czy osób, które mogą mieć wpływ na programy szkoleniowe oferowane specjalistom z sektora IT.

Rezultaty intelektualne:

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez opracowanie kilku rezultatów, podsumowanych poniżej.

W ramach projektu zostaną opracowane dwa główne rezultaty – znane również jako rezultaty intelektualne:

Program nauczania umiejętności miękkich dla specjalistów IT

Program nauczania SayIT to propozycja holistycznego podejścia do podnoszenia kwalifikacji specjalistów IT w zakresie umiejętności miękkich i jest dokumentem referencyjnym dla opracowywania szkoleń z zakresu umiejętności miękkich dla specjalistów IT. Rezultat ten charakteryzuje się modułowymi, opartymi na kompetencjach ramami, wzbogaconymi o podzbiory zdefiniowanych efektów uczenia się.

Aplikacja do treningu umiejętności miękkich

Rezultat ten ma formę aplikacji mobilnej ułatwiającej dostęp do szkolenia umiejętności miękkich i będzie oparty na innowacyjnej metodologii uczenia się w postaci powieści wizualnej.