Skip to content
Финансираща програма: Еразъм +

SayIT

Повишаване на професионалните компетентности в областта на меките умения за ИТ специалисти

Номер на проекта: 2020-1-PL01-KA202-081864
Период на изпълнение: 01.10.2020 – 30.09.2022

За проекта

Целта на проекта SayIT е засилване на ключови компетенции в първоначалното и продължаващо ПОО за ИТ специалисти чрез засилване на техните меки умения. Това ще направи ИТ специалистите по-квалифицирани и конкурентоспособни на професионално ниво. Проектът SayIT ще адресира предимно ИТ специалисти, които са затруднени в професионалното си развитие поради липсата на подходящи меки умения. Проектът ще адресира и съответните заинтересовани страни, които могат да повлияят на програмите за обучение, предлагани за представителите на ИТ сектора.

Интелектуални резултати

Резултати

Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез разработване на няколко резултата, обобщени по-долу.
Проектът ще доведе до два основни резултата – известни също като интелектуални продукти:

Учебна програма за меки умения за ИТ специалисти

Учебният план на SayIT ще предложи цялостен подход към повишаване на квалификацията на ИТ специалисти в областта на меките умения и ще бъде документ, на базата на който ще бъде разработено обучение по меки умения за ИТ специалисти. Той ще съдържа обучителна рамка от компетенции, допълнена от предварително дефинирани резултати от обучението.

Мобилно приложение за обучители по меки умения

Този продукт ще бъде подготвен под формата на мобилно приложение за улесняване на достъпа до обучения и ще се основава на иновативна методология за обучение, наречена "визуален роман".